• Lidmaatschap

  Leuk dat je lid wordt van St. Adelbert. Je kunt je aanmelden door het aanmeldingsformulier in te vullen en te sturen naar: ledenadministratie@adelbertvoetbal.nl

   Voor alle vragen betreffende het lidmaatschap mail dan ook naar: ledenadministratie@adelbertvoetbal.nl

  Overschrijven naar onze vereniging

  Wil je bij ons komen voetballen en je komt van een andere vereniging? Meld je dan eerst af bij je huidige vereniging. Vervolgens meld je je aan bij de ledenadministratie van St. Adelbert. Laat ons dan weten dat het gaat om een overschrijving en van welke vereniging je komt. 

  De overschrijving wordt dan digitaal geregeld bij de KNVB.
  Een overschrijving dient uiterlijk 15 juni bij de KNVB binnen te zijn.

  Afmelden lidmaatschap

  Besluit je te stoppen met voetbal en je wilt je lidmaatschap beëindigen, doe dit dan uiterlijk 31 mei van het lopende seizoen. Door je af te melden bij de trainer of coach van je team ben je nog niet afgemeld bij onze vereniging.
  Hiervoor dien je een mail te sturen naar: ledenadministratie@adelbertvoetbal.nl

  Contributie St. Adelbert 2021-2022

  De contributie voor het seizoen 2022-2023 is als volgt vastgesteld:

  Heren Senioren (geboren in 2002 of eerder): € 195

  Dames Senioren (geboren in 2002 of eerder): € 170

  Veteranen: € 80 

  Jeugd geboortejaar 2003 t/m 2006: € 125

  Jeugd geboortejaar 2007 t/m 2010: € 105

  Jeugd geboortejaar 2011 t/m 2014: € 90

  Jeugd geboortejaar 2015 en 2016: € 80

  Kabouters: € 40

   

  Administratiekosten opzeggen lidmaatschap na 31 mei € 25,-.

   

  Boetes

  (KNVB) Boetes van de speler worden inclusief administratiekosten doorbelast aan de speler.
  (KNVB) Boetes voor het team worden inclusief administratiekosten doorbelast aan het team.

  Overige door KNVB of overige instanties opgelegde boetes worden altijd voor 100% doorbelast aan de schuldige personen/teams.

  De boetes worden apart in rekening gebracht. De incasso hiervan zal op een later te bepalen tijdstip plaatsvinden.

  Opzeggen

  Opzeggen kan alleen via de ledenadministratie: ledenadministratie@adelbertvoetbal.nl

  Voor 31 mei:             geen contributie verschuldigd

  Voor 30 september:    administratiekosten opzeggen lidmaatschap

  Na 30 september:      volledige contributie verschuldigd.

  Aanmelden

  Voor 31 december:     100% contributie verschuldigd

  Na 31 december:       50% contributie verschuldigd 

  Het downloaden van het inschrijfformulier kan via deze link