• PERSBERICHT

  26 mei 2023

  Inloopbijeenkomst voorkeurslocatie VV Egmond op 12 juni

  De drie voetbalclubs Sint Adelbert, Egmondia en Zeevogels zijn sinds 16 maart 2023 officieel gefuseerd tot één Egmondse voetbalclub: VV Egmond. Op 9 mei heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het sportcomplex aan de Heilooër Zeeweg/Hogedijk aan te wijzen als voorkeurslocatie voor het huisvesten van de nieuwe voetbalclub. Over dit onderwerp houdt de gemeente een inloopbijeenkomst op maandag 12 juni in Dorpshuis Hanswijk, Hanswijk 1 in Egmond aan den Hoef.

  Bij de bijeenkomst zijn wethouder Marco Wiesehahn en projectleider Vincent Quist namens de gemeente aanwezig. Zij zijn er om vragen over het collegebesluit te beantwoorden. Ook zijn er vertegenwoordigers van RHDHV (Royal HaskoningDHV voerde het onderzoek naar de drie locaties uit) en het fusiebestuur van VV Egmond aanwezig. 

  Royal Haskoning geeft een toelichting op het uitgevoerde onderzoek en op de onderwerpen waaraan zij hebben getoetst, zoals ruimtelijke inpasbaarheid, planologische haalbaarheid en verkeer en parkeren, bereikbaarheid (snel/langzaam verkeer) en verkeersveiligheid.

  Het fusiebestuur is aanwezig om uitleg te geven over het Programma van Eisen dat is opgesteld voor het nieuwe sportcomplex.

  Inloop

  Geïnteresseerden zijn van harte welkom om vragen te stellen en eventuele zorgen te bespreken. De bijeenkomst is van 17.00 tot 19.30 uur, u kunt binnenlopen wanneer het u uitkomt.

  Noot alleen bestemd voor de redactie:

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dorine van der Meij, tel. 088-909 72 32 of dorinevandermeij@debuch.nl

  Inloopbijeenkomst voorkeurslocatie VV Egmond op 12 juni